top of page

A vírusok terjedése – valóság vagy tévhit

“Ha a diákoknak mindössze egy kis része megkapná a megfelelő védőoltást, már az is jelentős mértékben csökkenthetné a légúti vírusos fertőzések terjedését, valamint az influenza járványok kimenetelét.“

György Attila Tamás, Pálosi RékaEurópában egyre több halálos áldozatot követel a kanyarójárvány – olvassuk nap mint nap a sajtóban. A kanyaró ellen létezik hatékony védőoltás, de úgy tűnik, hogy nem mindenki ért egyet az oltások hasznosságával. Pedig akár egy vírusos légúti megbetegedés esetén is az osztályon belüli terjedés kontrollálható lenne, ha legalább néhány kulcsszereplő megszerezné a védettséget. Az alábbi cikkben az osztályon belüli járványterjedés útját kutatjuk.

Dolgozatunk célja egy iskolai közösségen belül a légúti vírusos megbetegedések terjedésének vizsgálata a szociometria segítségével. Feltételezésünk alapján az iskolai közösségen belüli társas kapcsolatok meghatározzák az influenza terjedésének irányát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e kapcsolat a vírus terjedésének iránya és a között, hogy ki kihez áll közel. Emellett az is érdekelt, hogy találunk-e olyan csomópontot, amelyet kiiktatva jelentős mértékben csökken a vírus továbbterjedése. A bizonyítás érdekében kérdőíveket, adatfelvételi lapokat állítottunk össze, melyek segítségével szociometriai elemzést végeztünk, és szociogramot készítettünk gráf formájában, mivel ez alapján már jól átlátható volt az osztály szociális felépítése, az egymás közti viszonyok. A szociometria szabályait betartva a gráfokon a vizsgálatban résztvevő személyeket álnévvel ellátva ábrázoltuk. A keletkezett gráfokon vizsgálni tudtuk a betegségek terjedését a közösségen belül, a szociális kapcsolatokra alapozva. További célunk volt annak vizsgálata, hogy ha bizonyos személyek védőoltásban részesülnek, mennyiben módosul a fertőzés terjedésének vonala.

A vírusok

A vírusok olyan élősködők, amelyek csak a gazdasejten belül képesek szaporodni, életciklusuk során felhasználják annak nukleinsav alkotóit, a fehérje képzéshez szükséges összetevőket és anyagcsere folyamatokat. A vírusok rendkívül sokfélék, ezért az immunrendszer számára eltérő kihívásokat jelentenek, mivel a genetikai állomány természete és mérete nagymértékben befolyásolja a vírusok túlélési stratégiáit.

Az immunrendszer működése

Az immunrendszer szolgáltatja a szervezet fajlagos ellenállását betegség idején. Ezt a rendszert számos sejt, vegyi tényező és folyamat képezi, mellyel a limfociták válaszolnak és kiküszöbölik az idegen anyagokat, melyeket antigéneknek nevezünk. [2]

A természetes immunitás az immunrendszer ősibb része. A fehérvérsejtek amőbához hasonló mozgásra képes típusai, a monociták és a granulociták a vérben és az erek körüli kötőszövetekben bármilyen idegen anyagot bekebeleznek.

A szervezet egyik legfontosabb védekező rendszere az úgynevezett komplementrendszer. Ennek az enzimrendszernek a tagjai a vérben és a nyirokban is megtalálhatók. Molekuláit főként a máj termeli. A komplementrendszer működése során az enzimek egymásra hatása esetén egy reakciósor indul be. Ennek eredményeként a bekerült kórokozók jelölődhetnek, ami elősegíti a bekebelezésüket.

A vérben egy másik fontos fehérjecsoport is található. A citokinek szabályozó szerepet töltenek be az érett védekező sejtek irányításában, serkentenek, aktiválnak és hatnak a szervezet hormonrendszerére is.

Ugyancsak aspecifikusan védekeznek a természetes ölősejtek, amelyek közvetlen kölcsönhatásban, enzimekkel pusztítanak el bizonyos sejteket.

Az immunreakciók kialakulásának öröklött tényezői a hisztokompatibilitás-komplex (MHC) génjeinek köszönhető. A gének működésének eredményeként az immunrendszer képes az immunválasz beindítására és az antigének elleni védekezésre.

A védőoltások

Az immunrendszer memóriáján alapulnak a védőoltások. Az úgynevezett aktív immunizálás során elölt vagy legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe. Az oltóanyaggal bevitt antigén ellen lejátszódik az immunválasz. Természetesen a betegség nem alakul ki, vagy csak egészen enyhe lefolyású. Az antigén hatására ugyanakkor létrejönnek a memóriasejtek, amelyek a valódi kórokozóval történő fertőzéskor gyorsan aktiválódnak, osztódnak, és közömbösítik a kórokozókat.

A szervezetben lejátszódott immunválasz eredményeként kialakul az immunitás, a védettség. Ez lehet természetes, ha az ember átesik egy fertőző betegségen, és szervezete ily módon ismeri meg a kórokozó antigénjeit. A védőoltásokkal mesterséges védettséget alakítanak ki.

A legyengített vagy az elölt vírussal történő vakcináció eredményességének fontos tényezője a megfelelő specificitású ellenanyagok megjelenése. A vírusellenes antitestek azonban számos esetben (így pl. az influenzavírus esetében is) csak egy adott alfajú kórokozó ellen biztosítanak kellő védelmet, az évről-évre újonnan felbukkanó változatok ellen ismételten védettséget kell kialakítania a szervezetnek. [3]

Az influenzavírus

Az influenza kórokozója 90–100 nm átmérőjű RNS-vírus (1. ábra). Az influenzavírus három altípusa, az A-, B- és C-variánsok, melyek közül a leggyakoribb és a legtöbb járványt okozó az A típusú. Ez további altípusokra osztható, többek között ilyen a H1N1 is.

1. ábra: Az influenza vírusa

Az influenzavírus kitüntetett figyelmet érdemel, úgy az emberek között, mint az állatvilágban. Ennek oka, hogy – ellentétben pl. a kanyaró, a himlő és a gyermekbénulás kórokozójával – az influenzavírus antigénjei évről-évre változnak, és az állatvilág – főként a madarak és a sertések – folyamatos tartalékként szolgálnak az újabb vírustörzsek megjelenéséhez. (Ezért szükséges évente új influenzavakcina előállítása.) [2]

Szociometriai vizsgálat

A szociometria a szociológia az emberi kapcsolatok kvantifikálásával, felmérésével foglalkozó ága. Kidolgozója Jacob L. Moreno, pszichoterapeuta, aki a társadalmi szerkezetek és a pszichológiai jóllét közötti kapcsolatok közötti összefüggést vizsgáló kutatásának tanulmányaiban foglalkozott vele.

A módszer alkalmazásának alapja az, hogy egy jól meghatározott csoport tagjai válaszolnak egy előzőlegesen összeállított, a tagok közti viszonyokat kutató kérdőívre. Az így kapott válaszokat egy összesítő táblázatba rendezzük, majd ez alapján rajzot készítünk a csoport szerkezetéről, legvégül pedig elemezzük az eredményeket.

Az iskolai környezetben a szociometriai vizsgálat széles körben elterjedt, a pedagógusok által is jól ismert csoportpszichológiai módszer, amely leginkább az osztálybeli társas kapcsolatok feltárását szolgálja. Az osztályban végzett szociometriai elemzés eredményét „osztály-tükör”-nek nevezzük. [4]

Az osztály szociogramja a tavalyi év folyamán előfordult légúti vírusos megbetegedések számával

A légúti vírusos megbetegedések számát figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy ezek az egyes szociális körökön belül, illetve a szoros kapcsolatok között gyakran megegyeznek, egymáshoz közel állnak. (2.ábra) A Maria, Chloe, Lucy és Lola négyes körét megfigyelve észre vehetjük, hogy Maria és Lola, illetve Chloe és Lucy ugyanannyiszor voltak betegek a 2016-2017-es tanévben. Lucy Isla-val és Hollie-val is kapcsolatban áll, megfigyelhetjük, hogy mindhárman körülbelül ugyanannyiszor voltak megbetegedve, és ezek alapján arra is következtethetünk, hogy Maria, Chloe és Lola is elkaphatta legalább egyszer a betegséget Lucytól, ő vihette be azt társasági körükbe.

Tovább haladva megfigyelhetjük, hogy Noah Isla-val, Hollie-val és Samuel-el áll szorosabb kapcsolatba, és ahogy látjuk mindannyian nagyjából ugyanannyiszor voltak betegek. Samuel Harley-val és George-al alkot szoros szociális kört és az ő esetükben is jól megfigyelhető, hogy azonos számban voltak betegek a vizsgált tanévben. Egy másik szoros társasági kört alkot Alice, Sofia és Isabella is. Érdekes, hogy az ő esetükben Sofia és Alice betegségeinek száma megegyezett, míg Isabella jelntősen többször volt beteg, ez valószínűleg személyes okokkal magyarázható. A két lány által alkotott tömörülés összekötő személye szemmel láthatóan Hollie, aki emellett Isla-val és Noah-val is kapcsolatban áll. Elmondhatjuk tehát, hogy a szociogram ezen felének központi egyénisége Hollie.

A szociogram másik felével a kapcsolatot Joseph teremti meg, aki az egyik oldalon George-al, míg a másikon Henry-vel és Evelynnel áll kapcsolatban. Érdekes, hogy Josephnek számos kapcsolata ellenére mégsem volt jelentős megbetegedése a tavalyi tanévben. Josephtől a kapcsolatok két ágon folytatódnak. Henry Elizabeth-el és Hannah-val áll kapcsolatba, viszont kapcsolatuk nem túlzott szorosságát jelzi az is, hogy míg a lányok viszonylag kevésszer voltak betegek, Henry sokkal többször volt az.

2. ábra: Az osztály szociogramja a 2016-os légúti virózisok előfordulásának gyakoriságával

Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy a szociális kapcsolatok, körök befolyásolják a vírusos megbetegedések terjedését, mivel megfigyelhető, hogy az egymással szoros viszonyt ápoló személyek hajlamosak ezeket nagyobb valószínűséggel elkapni egymástól, mint olyanoktól, akikkel kapcsolatuk kevésbé jelentős, ezt bizonyítja egy-egy társasági körön belül a személyek megbetegedési számának hasonlósága is.

Az osztály szociogramja a 2017 őszi vírusos fertőzés terjedésével

3. táblázat: A 2017-es évben előforduló virózis terjedése

A táblázatban azonos színnel jelöltük az azonos „körökhöz” tartozó személyeket (nem élesen elhatárolhatók a személyek), valamint rózsaszínnel, azokat a személyeket, akiket esetleges csomópontnak gondoltunk az elemzés kezdetén.

A táblázatban a megbetegedések sorrendjét szemléltettük.

Látható, hogy az első beteg az osztályban Amelia. Rövid időn belül az ő köréhez tartozó Charlotte, Evelyn és Lottie is megbetegedett. Hollie megbetegedésétől kezdődően két ágon is megfigyelhető a továbbterjedés: Noah-Samuel-Harley-George és Maria-Lola, akik mind 3 napon belül lettek betegek. A Hannah-val kapcsolatban álló Annabelle szintén továbbadhatta a vírust Jessicának, majd ő Beatrice-nak. Katie szintén Hannah-tól kaphatta el a betegséget vagy fordítva. Esetleg Lucas külső forrásból kapta el a vírust és fertőzte meg Hannah-t és Annabelle-t.

Amint láthattuk, számos azonos körhöz tartozó ember betegedett meg rövid időn belül. Szépen követhető a gráfon a vírus terjedése. Az is látható, hogy nem feltétlenül a legnépszerűbb emberek a csomópontok (pl. Lucas, Hollie), hanem azok, akik több körhöz tartoznak. (3. ábra)

Ha esetlegesen Hollie kapott volna influenza elleni oltást, nem fertőzte volna meg Alice és nem adta volna tovább Maria-Lola, Noah-Samuel-Harley-George személyeknek a betegséget.

Ezen a példán keresztül érthető és érezhető a védőoltás fontossága. Ha egy személy nem kap oltást, azzal nem csak maga lesz kitéve a vírusfertőzésnek, hanem a körülötte levő emberek is. A 30 személyből 16 személy 10 napon belül megbetegedett, 12 személy 15 napon belül, 20 személy 20 napon belül betegedett meg.

Az is látható, hogy a 30 személyből 10 immunrendszere ellenállt a vírusnak, ez csak 33,33%. Megjegyeznénk, hogy az osztály egyetlen tagja sem kapott influenza elleni védőoltást sem a vizsgált évben, sem az azt megelőzőben.

3. ábra: Szociogram a 2017-es virózis terjedésével

Következtetés

4. ábra: A kötelező védőoltások beadása az osztályban

5. ábra: A diákok értékelése szerint a betegség forrása

Az elmúlt időben Romániában több vírusos fertőzés terjedése jelentős méreteket öltött. A kanyarójárvány ennek jellemző példája. Az összesen 9704 esetből 34 eset halálosnak bizonyult. Ez annak köszönhető, hogy egyre több szülő dönt úgy, hogy gyerekét nem oltatja be. Az osztályban végzett kérdőíves felmérés eredményeképpen az osztály diákjainak 87%-a kapta be a kötelező védőoltásokat, 13%-a nem, ez megfelel az országos átlagnak (4. ábra). Nekünk nem volt hozzáférésünk az iskolában terjedő más vírusfertőzések adataihoz, ezért döntöttünk úgy, hogy az influenza példáján mutatjuk be a vírusok terjedését és felhívjuk a figyelmet a védőoltások beadásának fontosságára. A 2016-2017-ben előforduló légúti vírusos megbetegedéseket a diákok úgy értékelik, hogy többnyire az iskolában kapták el (5. ábra).

A légúti fertőzések miatt az osztály diákjai sokat hiányoztak az iskolából (6. ábra).

6. ábra: A légúti fertőzések miatti iskolai hiányzások száma az osztályban a tavalyi év folyamán

Az iskolára kiterjedő adatokat az iskola orvosi rendelőjének orvosától kaptuk meg, ennek értelmében az elmúlt évben az 1100 diákot számláló iskolánkban 208 légúti virózist jegyeztek. Ha minden fertőzést 3 nap hiányzással számolunk, akkor az iskola diákjai 624 napot hiányoztak az iskolából csak a légúti fertőzések miatt. Véleményünk szerint ez a szám szignifikáns és mindenképp felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola „zárt” közösségében a vírusok terjedése igen jelentős, főleg abban az esetben, ha a diákok nincsenek beoltva. Ha a diákoknak mindössze egy kis része megkapná a megfelelő védőoltást, már az is jelentős mértékben csökkenthetné a légúti vírusos fertőzések terjedését, valamint az influenza járványok kimenetelét. Ez pedig tökéletesen tükrözi a védőoltások beadásának fontosságát.

Könyvészet

  1. Anna Erdei, Gabriella Sármay, József Prechl (2012) A vírusok ellen kialakuló immunválasz, Medicina Könyvkiadó Zrt. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Immunologia/ch17s03.html

  2. Barbara Krumhardt, Ph.d; I. Edward Alcamo, Ph.d, 2014. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához University Press, Marosvásárhely

  3. https://www.mozaweb.hu/Lecke-BIO-Biologia_11-Az_immunrendszer_mukodese-102549

  4. Mérei Ferenc Közösségek rejtett hálózata, Osiris Kiadó, Budapest

  5. R. L. Graham; M. Grötschel; Lovász L. (1995) Handbook of combinatorics, MIT Press

Ez a cikk eredetileg a Természet világa folyóirat 2018. júliusi számában jelent meg.

#vírus #védőoltás #fertőzés #influenza #immunrendszer #fertőző

bottom of page