top of page

Mandzsúria hegyein


A Mandzsúria hegyein című orosz keringőt Ilja Alekszejevics Satrov szerezte 1906-ban, egy évvel az orosz-japán háború után, mely napjainkban is releváns. Satrov az orosz cári hadseregben szolgált az orosz-japán háború során és részt vett a véres mukadeni csatában, mely Mandzsúria tartományban zajlott. A mukadeni csata az I. világháborút megelőző egyik legvéresebb harc volt, és már a világháborúra emlékeztető lövészárkokat használtak, ugyanakkor több mint 400 000 ember vett részt a hét napon át tartó ütközetben. A csata végén a japán erők bekerítették Satrov regimentjét és megadásra kényszerítették őket. A harcok után komponálta a zeneszámot, mely a szülőföldjüktől távol elesett orosz katonák emlékét idézi meg. Az alkotást hallgatva magunk elé képzelhetjük Mandzsúria ködös hegyeit és a hegyen táborozó orosz katonákat, akik hallják a völgyben masírozó ellenséges erőket. A megjelenés után hatalmas siker övezte, így több feldolgozás is készült a darabról, ugyanakkor szöveget is költöttek mellé. A Mandzsúria hegyein egy visszatekintés a hajdani nagy Orosz Birodalom világába, melyet a tömeges mélyszegénység és az úri réteg fényűzésének ellentétje övezett. Az orosz arisztokrácia által felhalmozott vagyon és egy kizsákmányolt ország dicsőségét érezhetjük, a gazdagság mámorával meghintve.

A kegyetlen sors szépsége, hogy a Kreml aranytermeiben táncolnak arra a keringőre, mely a leggazdagabbaknak szólt, a legszegényebbekről, akik az életüket adták a hazájukért, egy idegen földön és akik segélykiáltását az arany vakítása és csilingelése miatt nem hallhatják meg.A mű mellé költött szöveg angol fordítása:

Around us, it is calm; Hills are covered by mist,

Suddenly, the moon shines through the clouds,

Graves hold their calm.

The white glow of the crosses – heroes are asleep.

The shadows of the past circle around,

Recalling the victims of battles.


Dear mother is shedding tears,

The young wife is weeping,

All like one are crying,

Cursing fate, cursing destiny!


Around us, it's calm; The wind blew the fog away,

Warriors are asleep on the hills of Manchuria

And they cannot hear the Russian tears.

Let sorghum's rustling lull you to sleep,

Sleep in peace, heroes of the Russian land,

Dear sons of the Fatherland.


Dear mother is shedding tears,

The young wife is weeping,

All like one are crying,

Cursing fate, cursing destiny!


You fell for Russia, perished for Fatherland,

Believe us, we shall avenge you

And celebrate a bloody wake!


Székely Balázs

bottom of page