top of page

Lehunyja szemét a világ egyik legnagyobb rádiótávcsöve

1974. november 16-án sugározták az űrbe az Areciboi-üzenetet a rádiótávcső segítségével. Talán főként emiatt lett ismert világszerte a teleszkóp. Az üzenettel a Messier 13 nevű gömbhalmazt célozták meg, ami mintegy 25 100 fényévnyire van a Földtől.

Simon-Zsók Anett


Az utóbbi hónapokban több sérülést is szenvedett híres Areciboi rádiótávcső olyan mértékben károsodott, hogy lebontásra kerül. A gond ott kezdődött, hogy 2020. augusztus 10-én a 900 tonnás vevőegységet tartó fő kábelek közül egy elszakadt. Ez egy 30 méteres szakaszon hasította át a 305 méter átmérőjű antennát és több panelben is kárt tett. A megfigyelőközpont tulajdonosa, az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapja (National Science Foundation-NSF) a sérült kábel helyett másikat rendelt, viszont 2020. november 7-én egy másik fő tartókábel is elszakadt, ami darabokra törte az antenna tányér egy részét.


A sérült távcső (forrás: Közép-Floridai Egyetem)


Nemsokkal a rádiótávcső felállításának 57. évfordulója után a szakemberek megvizsgálták a megmaradt kábeleket, és arra a következtetésre jutottak, hogy ezen a ponton már nem lehet megjavítani a károsodást. Az NSF november 19-én jelentette be, hogy amint kitalálnak erre egy biztonságos módot,a távcső lebontásra kerül. A távcső 57 évig volt a tudományos felfedezések fontos eszköze.


Az Areciboi rádiótávcső felülnézetből (forrás: NAIC / NSF)


A csillagászat számára a rádióhullámok által szállított információk rendkívül fontosnak bizonyultak. A rádiótávcsövek alapvető feladata, hogy a Föld légkörén túl lévő objektumok rádiósugárzását felfogja, valamint ennek jellemzőit rögzítse a további feldolgozás céljából. Főként csillagok, galaxisok, fekete lyukak, pulzárok (erős mágneses térrel rendelkező gyorsan forgó neutroncsillagok) észlelésére használják őket.


A 20. század harmincas éveire jutott el a technikai fejlődés arra a szintre, hogy észlelni és rögzíteni tudja a kozmoszból érkező rádióhullámokat. Először Karl Jansky mérnök észlelt effajta sugárzást 1932-ben, a Bell Telefontársaságnál,a rádióvevők zajának tanulmányozására épített antennával. Az első, erre a célra gyártott rádióteleszkóp egy 9 méteres parabolaantenna volt, amelyet Grote Reber rádióamatőr készített 1937-ben.


A világ egyik legnagyobb rádiótávcsövei közé tartozó Areciboi obszervatórium a Karib-térségben, Puerto Rico északi részén helyezkedik el. A távcsövet, amit egy völgykatlanban alakítottak ki a hidegháború idején, hogy az ellenséges rakétákat észlelje, 1963. november elsején adták át a kutatóknak, hogy tudományos méréseket végezzenek vele. Megépítésekor ez volt a Föld legnagyobb rádiótávcsöve, antennájának átmérője 305 méter. A tányért 40000 összekapcsolt, perforált (lyukasztott) alumíniumlemez borítja, ezek fókuszálják a bejövő rádiójeleket egy fölötte elhelyezett mozgatható vevőegység felé. Míg maga az antennatányér nem mozgatható, a vevőegység távolabbi oszlopok között kifeszített kábeleken függ, és ezek segítségével a megfelelő pozícióba állítható.


A rádiótávcső madártávlatból


Az obszervatóriumot több ország kutatói is használták légköri, bolygótudományi, rádiócsillagászati vizsgálatokhoz, főként kisbolygók és üstökösmagok detektálására. Az Areciboi Obszervatórium 1992-ben hozzájárult az első exobolygók felfedezéséhez a B1257 + 12 pulzár körül. A távcső segítségével részletes radartérképek készültek a Vénusz és a Merkúr felszínéről. A méréseiből kiderült az is, hogy a Merkúr közel 59 nap alatt fordul meg a tengelye körül. Russell Hulse és ifjabb Joseph H. Taylor csillagászok pedig az Areciboi obszervatórium segítségével felfedezték az első kettős pulzárt, ezzel igazolva Albert Einstein általános relativitáselméletét. Felfedezésükért 1993-ben Nobel-díjat is kaptak. Továbbá távcső és a festői környezete még számos hollywoodi filmben is felbukkan, mint például az Aranyszem (1995) vagy a Kapcsolat (1997).


1974. november 16-án sugározták az űrbe az Areciboi üzenetét a rádiótávcső segítségével. Talán főként emiatt lett ismert világszerte a teleszkóp. Az üzenettel a Messier 13 nevű gömbhalmazt célozták meg, ami mintegy 25100 fényévnyire van a Földtől. A Dr. Frank Drake és Carl Sagan csillagászok által írt üzenet 1679 bitből áll és 23 oszlopba, illetve 73 sorba van rendezve. Az egész jel továbbítása pontosan 1679 másodpercig (23x73) tartott, és csak egyetlenegyszer küldték el, ismétlés nélkül. A kódok tartalmazták: a számokat egytől tízig, bináris számrendszerben, a legfontosabb kémiai elemek rendszámát, a DNS szerkezeti ábráját, egy emberformát, a Föld lakosságának akkori számát, a Naprendszer és a rádióteleszkóp grafikus ábráját.


A Messier 13 jelű gömbhalmaz Csere Mihály felvételénAz üzenet grafikusan ábrázolva

(forrás: PHL UPR Arecibo)


Az Areciboi távcső 2016-ig büszkélkedhetett a világ legnagyobb rádiótávcsöve címmel, ugyanis ekkor fejezték be a kínai, közel 500 méteres FAST rádióteleszkóp építését. Az évtizedek során számos trópusi vihart és hurrikánt átvészelt távcső a 2017-es Maria hurrikán által keltett széllökésekben sérült meg komolyabban, ekkor közel 30 alumíniumpanel károsodott. A sérülések ellenére az obszervatórium azóta is rengeteg felfedezéshez járult hozzá, többek között a gravitációs hullámok tanulmányozásába is bekapcsolódott.


Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory

https://www.scientificamerican.com/article/arecibo-observatory-to-close-its-giant-eye-on-the-sky/


bottom of page